18-08-2021

Anunt concurs recrutare internă și externă 1 post masinist instalatii hidrotehnice la Baraj Fantanele - Capatare Secundara Racatau - Secția Exploatare Somes - Tisa - SH CLUJ - 09.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 09.09.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE, pe durata nedeterminata, la Baraj Fantanele, captare secundara Racatau /Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE,  la Baraj Fantanele, captare secundara Racatau /Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj:

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii. 

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificari asimilate domeniului mecanic ;
 • Cunostinte privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina;
 • Minim  2 ani experiență  în profesia de mecanic sau electromecanic/ in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.

           

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice consta  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de masinist instalatii hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 10.09.2021.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 08.09.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter