16-11-2021

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa, pe durata determinata de 1 an, 1 POST de Operator MHC/CHEMP la CHEMP Boia din cadrul Sectiei Exploatare Robesti, UHE Sibiu- SH Sebes - 07.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 07.12.2021 începând cu ora 10.00, probă practică cu recrutare interna si externă pentru ocuparea pe durată determinată de 1 an a postului de Operator MHC/CHEMP  la CHEMP Boia din cadrul Sectiei Exploatare Robesti, UHE Sibiu- SH Sebes

 

Responsabilități principale:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, circuite hidrotehnice, statie electrice. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din CHE.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la probă practică pentru ocuparea postului de Operator MHC/CHEMP  la CHEMP Boia din cadrul Sectiei Exploatare Robesti, UHE Sibiu- SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice si altele similare;

- Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoașterea ITI-urilor  (Instrucțiuni Tehnice deExploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare

- Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);   

-Cursuri de perfectionare în domeniul energetic, centrale, staţii şi reţele electrice, s.a.;

-Minim 1 an experiență   în domeniul energetic

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea postului de  Operator MHC/CHEMP  constă în:

  • Proba practică – pondere 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe postul de  Operator MHC/CHEMP  este 7,00.

Rezultatele probei practice  vor fi comunicate (prin afișare la sediul UHE Sibiu/ prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 08.12.2021.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la proba practică are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 06.12.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş/UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş/UHE Sibiu, la telefon 0258.806442; 0269.202315

Abonati-va la newsletter