04-04-2023

Anunt concurs cu recrutare internă și externă 1 post de Sef Baza Tratament si Recuperare - Birou Active Noncore - Departament Patrimoniu - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Portile de Fier - Baza Tierna - 25.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 25.04.2023, ora 12:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului de Șef baza tratament si recuperare - Baza de Tratament si Recuperare – Birou Active Noncore – Departament Patrimoniu - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Portile de Fier – Baza Tierna.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Șef baza tratament si recuperare - Baza de Tratament si Recuperare – Birou Active Noncore – Departament Patrimoniu - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Portile de Fier – Baza Tierna:

 • Asigurarea unor servicii de calitate, conform strategiei si politicilor Hidroelectrica S.A., prin gestionarea, coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor derulate in domeniile cazare si restaurant;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Șef baza tratament si recuperare - Baza de Tratament si Recuperare – Birou Active Noncore – Departament Patrimoniu - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Portile de Fier – Baza Tierna sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                    

 • Superioare de lunga durata tehnice, economice, juridice, umaniste;
 • Minim 5 ani vechime in muncă, din care minim 3 ani experienta intr-o functie de conducere;
 • Cunostinte manageriale si de marketing;
 • Cunostinte economice, de contabilitate si gestiune;
 • Foarte bune cunostinte de contabilitate primara;
 • Cunostinte de legislatie specifica domeniului hotelier;
 • Cunosterea pietei de produse hoteliere si a particularitatilor ei;
 • Managementul resurselor umane;
 • Tehnici de comunicare interumana si psihologia clientului;
 • Cunostinte avansate de utilizare MS Office: Word si Excel.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat sau studii postuniversitare in domeniul turism sau economic;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul managementului in turism si/sau servicii;
 • Brevet de turism sau alta certificare care ii permite sa administreze structuri de primire turistice;
 • 3 ani experienta intr-o pozitie de conducere in domeniul turism/ restaurant/ cazare;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSLUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Șef baza tratament si recuperare constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Șef baza tratament si recuperare este 8,50. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 26.04.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.04.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter