16-11-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 ELECTRICIAN STATIE LA STATIA 220 KV Gâlceag din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes - 08.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 08.12.2021 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externă pentru ocuparea postului de  ELECTRICIAN STATIE  LA STATIA 220 KV Gâlceag din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes

Responsabilități principale:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, statii electrice. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN STATIE  LA STATIA 220 KV Gâlceag din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes  sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice și altele similare;

-Minim 1 an vechime in profesia de electrician

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare

Condiții de dorit:

 - Medii (liceu/  scoala de maistri);    

- Calificare/Curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;

- Minimum 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic;

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

  

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului  de electrician statie constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Proba practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician statie este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 09.12.2021.

Candidatul declarat admis pentru postul de  electrician statie va începe activitatea pe post după data de 11.01.2022 /data vacantarii postului.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.12.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter