10-02-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post traducator la Serviciul Suport Comisie Mixta - Executiv Hidroelectrica S.A.(cu loc de munca la Executiv/cu loc de munca la SH Portile de Fier) – 26.02.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr.15-17, etajele 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 26.02.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de traducator la Serviciul Suport Comisie Mixta - Executiv Hidroelectrica S.A. (cu loc de munca la Executiv/ cu loc de munca la SH Portile de Fier);

                                                                                                                                   Responsabilitati principale:

-Asigura traducerea materialelor, a proiectelor şi a corespondenţei cu partenerul sârb, precum și traducerea discuțiilor în cadrul întâlnirilor cu partenerul sârb.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de traducator la Serviciul Suport Comisie Mixta - Executiv Hidroelectrica S.A. (cu loc de munca la Executiv/ cu loc de munca la SH Portile de Fier) sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare;
 • Detinere autorizatie de traducator pentru limba sârbă, eliberata de Ministerul Justitiei;
 • Cunoștințe foarte bune de limbă sârbă;
 • Competente operare PC (Word, Excel);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Superioare / limba sârbă;
 • Minim 1 an ca traducator autorizat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de traducator constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe functia de traducator este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 28.02.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.02.2020, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala sau la Serviciul Resurse Umane si Comunicare - Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0252/308.608.

Abonati-va la newsletter