16-07-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa electrician statie la Statia pompe, Statia 110 kV - Sectia Exploatare Galceag - SH Sebes - 04.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str.Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 04.08.2020 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de de Electrician staţie la Statia Pompe, Stația 110 kV - Sectia Exploatare Gâlceag din cadrul SH Sebeş.

 

Responsabilități principale:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite;

- Asigurarea functionării sigure si economice a agregatelor si instalațiilor auxiliare deservite;

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Electrician staţie la Statia Pompe, Stația 110 kV - Sectia Exploatare Gâlceag din cadrul SH Sebeş sunt:

Condiții obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoașterea ITI-urilor (Instrucțiuni Tehnice deExploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

-Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;                          

- Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);  

- Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;

- Minim 1 an experiență în domeniul energetic;

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician staţie, constă în:

  • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
  • Proba practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician staţie, este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 05.08.2020

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 03.08.2020, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter