30-09-2020

Anunt proba practica recrutare interna si externa, perioada determinata-1 masinist instalatii hidrotehnice la Baraj Bran-Atelier Exploatare Brasov-UHE Sibiu-SH Sebes-09.10.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 09.10.2020 ora 10:00, proba practica prin recrutare sursă interna si externă pentru ocuparea pe perioadă determinată a 1 POST DE maȘinist instalaȚii hidrotehnice la Baraj Bran– Atelier Exploatare Brasov- UHE Sibiu-SH Sebes

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Producerea energiei electrice în obiectivul hidroenergetic deservit prin supravegherea si operarea instalaţiilor şi curatarea gratarelor. Zona de deservire: cuprinde: Captari Bran (captare principala Turcu si captare secundara Poarta).

- Postul presupune efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesionala ;
 • Calificare/Curs de calificare in domeniul: mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje, electric, centrale, staţii şi reţele electrice;
 • Cunoșținte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;
 • Cunoașterea ITI-urilor (Instrucțiuni Tehnice de Exploatare) specifice zonei deservite;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunostinte privind regulamentele si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Cursuri de perfectionare in domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice, va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe postul de masinist instalatii hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate prin afișare la sediul UHE Sibiu/ prin publicare pe site / intranet/prin e-mail sau telefonic in data 12.10.2020.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

 • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 08.10.2020, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Sebes.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 806442/0269.202315.

Abonati-va la newsletter