04-06-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 mașinist turbine la CHE Săsciori din cadrul Sectiei Exploatare Șugag si 1 electrician instalații baraj la Captări Secundare Gâlceag -SH Sebes -29.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 29.06.2021 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externă pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

-1 post de MAȘINIST TURBINE  la CHE SĂSCIORI din cadrul Sectiei Exploatare Șugag - SH Sebes

Responsabilități principale:

Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE Săsciori. Asigurarea funcționarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centrala hidroelectrică.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.  

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE  LA CHE SĂSCIORI din cadrul Sectiei Exploatare Șugag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minimum absolvent scoala profesionala;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;

-Cunostinte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii medii (liceu/  scoala de maistri)

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic.

- Minim 1 an experiență  în domeniul energetic;

-1 post de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la CAPTĂRI SECUNDARE GÂLCEAG din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes

Responsabilități principale:

-Exploatarea in condiţii de siguranţã a instalaţilor aflate in gestiune/ gestiune nemijlocită, din captări secundare si staţii electrice/ posturi de transformare in scopul realizãrii producţiei de energie electrica programata;

Lucrari de intretinere de nivel redus si verificari profilactice la echipamentele si uvrajele captãrilor secundare din gestiunea Secţiei Exploatare Gilceag;

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la CAPTĂRI SECUNDARE GÂLCEAG din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minimum absolvent scoala profesionala;

- Scoala profesionala, liceu in domeniul electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, staţii şi reţele electrice sau similare.

 Permis de conducere categoria B, minim;

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

Cunostinte privind procedurile si instructiunile interne.

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii medii / scoala de maistri

- Calificare de electromecanic

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazier judiciar
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de  mașinist turbine și electrician instalații baraj constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Proba practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de  mașinist turbine și electrician instalații baraj este 7,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 30.06.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat (dacă este cazul).

MODALITATI DE INSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.06.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.”

Abonati-va la newsletter