14-01-2020

Anunt concurs recrutare externa si interna 1 specialist resurse umane/referent de specialitate la Serviciul Dezvoltare Organizationala - Departamentul Resurse Umane - Executiv Hidroelectrica S.A. – 30.01.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A organizează la la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10-15,  Sector 1, Bucureşti, în data de 30.01.2020 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului de specialist resurse umane / referent de specialitate la Serviciul Dezvoltare Organizationala – Departament Resurse Umane – Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitati principale :

 • Participă la recrutarea si selectia personalului din Executivul si sucursalele P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Participă la elaborarea și actualizarea fișelor de post pentru personalul din Executivul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Participă la elaborarea de fişe de post standard pe funcţii şi meserii în cadrul proiectului privind standardizarea fiselor de post pentru functiile si meseriile din Hidroelectrica;
 • Participă la elaborarea și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Participă la elaborarea organigramei Executivului si organigramelor și statelor de funcții ale sucursalelor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. și asigură evidența posturilor vacante, ocupate, reduse si suplimentate la nivelul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., in lipsa titularului postului.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de specialist resurse umane / referent de specialitate la Serviciul Dezvoltare Organizationala – Departament Resurse Umane – Executiv Hidroelectrica S.A., sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare;
 • Minim 3 ani vechime în muncă și minim 2 ani experienţă in activitatea de resurse umane;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul resurselor umane, Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și prevederilor interne ale Hidroelectrica in domeniul de activitate;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Utilizarea PC : excelente abilitati de utilizare Windows, MS Office;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare, masterat, doctorat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare în domeniul de activitate;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel avansat (engleza, franceza, germana, etc.)

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de specialist resurse umane / referent de specialitate constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de specialist resurse umane / referent de specialitate este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societatii, prin e-mail sau telefonic  în data de 03.02.2020. 

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.01.2020 ora 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter