03-05-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Centrul Acces Retea Siriu - UHE Buzau, cu loc de munca la punctul de lucru Siriu - S.H. Curtea de Arges - 22.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul societǎţii din B-dul Ion Mihalache , Nr.15-17, Etajele 10-15, Sector 1, Bucuresti,  în data de 22.05.2023, ora 11:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea postului  de inginer, pe durată nedeterminatǎ,  la Centrul Acces Reţea Siriu-UHE Buzău cu loc de muncǎ la punctul de lucru Siriu , din cadrul S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

-Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de distribuţie aflate in gestiunea SH Curtea de Arges - Centrul Acces Siriu;

-Intervenții operative pentru lichidarea avariilor, remedierea operativă a defecțiunilor tehnice din instalațiile gestionate de SH Curtea de Arges-UHE Buzau;

-Executarea branșamentelor electrice la utilizatori în instalațiile SH Curtea de Arges-UHE Buzau;

- Supravegherea lucrărilor executate de către terți în instalațiile gestionate de SH Curtea de Arges-UHE Buzau;

-Întocmire procese verbale de consum cu consumatorii din instalațiile SH Curtea de Arges-UHE Buzau;

-Verificări în instalațiile din gestiunea SH Curtea de Arges-UHE Buzau, depistare consumuri frauduloase de energie electrică, verificare stare tehnică instalații, inspectare trasee linii electrice;

-Colaborarea cu Ocoalele Silvice, Primării și Particulari în acțiunea de marcare, defrișare pentru  întreținerea culoarelor de siguranță ale liniilor electrice;

-Intocmirea planului de aprovizionare cu materiale, piese de schimb, scule, aparataj de lucru, mijloace de protecţie, obiecte de inventar conform necesităţilor de consum şi caracteristicilor tehnice

- Introducerea in programul de mentenanta anual a tuturor lucrarilor ce trebuie efectuate.

-Intocmirea documentelor specifiece racordarilor (fise de solutie, avize tehnice de racordare, certificate de racordare, avize de amplasament, contracte de racordare, procese verbale);

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.    

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, profil/ specializare: electroenergetică, electromecanică, electrotehnică, hidroenergetica, energetica, centrale hidroelectrice, energetica industriala, inginerie electrica sau similar;
 • Cunostinte tehnice şi economice generale;
 • Cunoaşterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunostinte privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice;
 • Cunoasterea reglementarilor ANRE referitoare la activitatea de distributie a energiei electrice;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoasterea legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu;
 • Cunostinte de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

 • Masterat în domeniul tehnic;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • O limba straina de circulatie internationala (engleza, franceza, germana), nivel mediu sau avansat.

 

 DOCUMENTE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea/ promovarea  în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societǎţii, pe intranet-ul societatii,prin e-mail sau telefonic în data de 23.05.2023.

Oferta de angajare/promovare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.05.2023, ora 12:00, la Sediul Central al  Hidroelectrica-Departamentul Resurse Umane-Serviciul Dezvoltare Organizationalǎ/Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges - Serviciul Resurse Umane si Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter