11-08-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inspector documente clasificate - Serviciul Securitate - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Hateg - 01.09.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 01.09.2022, ora 12:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului de Inspector documente clasificateServiciul Securitate - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Hateg.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Inspector documente clasificate – Serviciul Securitate - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Hateg:

 • Asigurarea desfasurarii activitatii de protejare (aparare) a informatiilor clasificate impotriva actiunilor de spionaj, compromitere sau acces neautorizat, alterarii sau modificarii continutului acestora, precum și impotriva sabotajelor in SH Hateg SPEEH Hidroelectrica SA;
 • Elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a sistemelor de securitate în SH Hateg SPEEH Hidroelectrica SA;
 • Asigurarea unui nivel de securitate a instalatiilor corespunzator cerintelor și amenintarilor asupra functionarii SEN;
 • Asigurarea capacitatii de aparare a societatii impotriva unor factori perturbatori de natura fizica;
 • Asigurarea elaborararii şi implementarii strategiei de securitate pe termen mediu şi lung pentru dezvoltarea sistemului de securitate, interfata lor cu sistemele celorlalte unităţi ale SPEEH Hidroelectrica SA, ale altor entităţi din sistemul energetic naţional și al altor entităţi publice;
 • Asigurarea suportului pentru sistemul decizional al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. și al sucursalelor sale;
 • Realizarea, administrarea, exploatarea și intretinerea sistemelor de securitate și a sistemelor de alarmare la efracție din cadrul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. și interfata cu sistemele aferente din sucursale;
 • Asigurarea respectarii reglementarilor de acces în obiectivele SPEEH Hidroelectrica SA;
 • Asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor din cadrul societății conform Legii 333/2003 si Legii 40/2010, coordonează activitățile aferente desfășurate la nivelul fiecărei sucursale;
 • Analiza riscurilor la securitatea fizică asociate obiectivelor SPEEH Hidroelectrica SA;
 • Procedurarea, implementarea si imbunatatirea continua a activitatilor specifice procesului de securitate;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Inspector documente clasificate – Serviciul Securitate - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Hateg, sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                           

 • Studii superioare tehnice (inginer);
 • Minim 5 ani vechime in munca;
 • Cunoașterea legislatiei în domeniul informațiilor clasificate, evidența militară, prevenirea și combaterea terorismului, mobilizarea la locul de muncă;
 • Principii de Siguranta si Securitate publica — cunoasterea echipamentelor relevante, politicilor, procedurilor si strategiilor de promovare eficace a operatiunilor de securitate locala si nationala pentru protectia persoanelor, datelor, proprietatii si institutiilor;
 • Cunoștinte operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Superioare: Juridice, Tehnice, Economice, Master în domeniul de activitate;
 • Curs de specializare in domeniul securitate sau paza obiective;
 • Aviz ORNISS – pentru acces la documente clasificate.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Cazierul judiciar *(se solicita pentru consultare);
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea  postului de Inspector documente clasificate constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală, care constă în elaborarea și prezentarea în fața comisiei a unei lucrări cu tema: „Protecția informațiilor clasificate. Studiu de caz: Identificarea unui incident de securitate și modul de soluționare al acestuia”.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu pentru postul de Inspector documente clasificate este de 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Inspector documente clasificate este de 8,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 02.09.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 31.08.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter