12-03-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa electrician sef tură la CHE STREJEŞTI ŞI electrician sef tură la CHE SLATINA / SECŢIA EXPLOATARE SLATINA / UHE SLATINA -SH RAMNICU VALCEA-30.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 30.03.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ la CHE STREJEŞTI ŞI ELECTRICIAN ŞEF TURĂ la CHE SLATINA / SECŢIA EXPLOATARE SLATINA / UHE SLATINA - SH RÂMNICU VÂLCEA.

 ELECTRICIAN ŞEF TURĂ la CHE STREJEŞTI

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

Deservește  instalațiile  energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile primite pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare aplicabile, asigurând nemijlocit integritatea  inventarului  centralei.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician șef tura, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice, energetica, hidroenergetica;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu.
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri);
 • Curs de calificare în domeniul energetic;

Minim 1 an experiența in domeniul energetic;

 

ELECTRICIAN ŞEF TURĂ la CHE SLATINA

 RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deservește operativ  si este direct si pe deplin răspunzător de funcționarea in deplina siguranța si economicitate a instalațiilor in exploatare , dar si pe cele aflate in alte stări operative , gestionând nemijlocit inventarul centralei .

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician șef tura, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice, electroenergetică, hidroenergetica;
 • Cunoștințe privind regulamente , proceduri , instrucțiuni in domeniu , alte reglementari privind activitatea de exploatare
 • Cunoștințe privind legislația in domeniul SSM , SU , AII
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice si echipamentele energetice
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu ,scoală de maiștri);
 • Curs de calificare in domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiența in domeniul energetic;

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician șef tura, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician șef tura, este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 31.03.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 29.03.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter