11-04-2023

Anunț concurs cu recrutare internă și externă 1 post de electrician sef tură la Stația de Pompe Săcuieu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea - SH Cluj- 03.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, din str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 03.05.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ, pe durata nedeterminată, la Stația de Pompe Săcuieu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea - SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la Stația de Pompe Săcuieu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea - SH Cluj:

 • Deservirea Stației de pompe Săcuieu, barajului Săcuieu;
 • Efectuează manevre în instalații conform RGM; efectuează ronduri în instalații conform graficelor de rond; execută verificări profilactice conform graficelor de verificări profilactice; asigură luarea măsurilor tehnice de securitate și sănătate în muncă la instalațiile la care se vor executa lucrări;
 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);
 • Supravegherea instalaţiilor, notarea parametrilor de funcţionare în evidenţele operative aferente zonei de deservire şi interpretarea parametrilor pentru a se constata eventualele abateri de la parametrii normali;
 • Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare în domeniul electric, electrotehnic,  electromecanic, centrale, stații și rețele electrice;
 • Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM și SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii medii Liceu/ Şcoală de maiștri) specialitate Energetic/Electric;
 • Absolvent de studii superioare de specialitate în domeniul Energetic/Electric;
 • Minim 1 an experiență  în domeniul energetic;
 • Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului.

         

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tură constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

 

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de electrician șef tură este 7,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 04.05.2023.

 

Candidatul declarat admis pentru postul de electrician șef tură la Stația de Pompe Săcuieu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj va începe activitatea pe post după data vacantării postului.

 

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 02.05.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter