06-12-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni a unui post de SEF SERVICIU la SERVICIUL MANAGEMENT ENERGETIC DISPECERAT din cadrul SH SEBES - 15.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. SH SEBEȘ  organizează la  sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeș, str. Alunului nr.9, Sebes, judetul Alba, în data de 15.12.2021 începând cu ora 10.00, interviu cu recrutare INTERNĂ și EXTERNĂ pentru ocuparea pe durată determinată de 6 luni a postului de ȘEF SERVICIU LA SERVICIUL MANAGEMENT ENERGETIC DISPECERAT DIN CADRUL SH SEBEȘ.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Stabilirea propunerilor de programe de functionare ale centralelor și stației de pompare Gîlceag ale sucursalei in scopul utilizarii optime a potentialului hidroenergetic, urmarirea realizării programului zilnic de funcţionare aprobat, corelat cu dispoziţiile de dispecer și comenzi HE si corectarea acestuia in functie de disponibilitatea capacitatilor de productie sau de regimul hidrologic inregistrat in bazinele hidrografice ale sucursalei ;

- Coordonarea activitatii  de programare si ofertare pentru ziua urmatoare in scopul incadrarii in Programul lunar de functionare stabilit pentru marile lacuri ;

- Analizarea cererilor de retragere din exploatare, corelat cu hidraulicitatea si rezerva din lacuri in vederea evitarii sau reducerii deversarilor ;

- Gestionarea  resurselor de apa, a productiei si consumului  de energie electrica, in relatia cu ANAR- ABAM si cu societatile de transport si distributie a energiei electrice ;

- Asigurarea efectuarii schimbului de energie electrica produsa, cu partenerii de schimb, din zona de licenta ;

- Redactarea si transmitrea rapoartelor de sinteza la Hidroelectrica si mentinerea bazei de date aferente productiei si exploatarii resursei de apa.

-Asigurarea  conducerii operaţionale şi realizarea  atributelor de conducere prin dispecer  pentru instalaţiie şi echipamentele de producere, SH Sebeș, în scopul realizării unei exploatări eficiente şi sigure în condiţii normale şi deosebite.

-Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din participarea pe piaţa de energie electrică a SPEEH Hidroelectrica SA

- Conducerea și coordonarea  activității dispecerului energetic de hidroamenajare  (DHE) în conformitate cu Codul RET –Partea a-III-a  Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN  (RCD)–Art.143

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de Șef Serviciu, sunt:

Condiții obligatorii:

-Studii superioare tehnice în specialitatea energetică, electrotehnică, electromecanică, electroenergetică, hidroenergetică;

-Minim 5 ani experiență în activitatea de exploatare a instalațiilor hidroenergetice sau în activitatea de management energetic; 

-Cunoasterea instalatiilor electrice, mecanice si hidromecanice ale sucursalei; 

-Cunoaşterea instructiunilor de exploatare, a regimurilor de functionare si a celor de asigurare a conducerii operative a instalatiilor sucursalei;

-Cunoaşterea si coordonarea activitatii de programare-ofertare  a  productiei de energiei electrice;

-Cunoştințe privind gestionarea resurselor de apa, a productiei si consumului de energie electrica;

-Cunoaştințe privind legislatia si reglementarile tehnice din domeniu;

-Cunoştinţe operare PC (MS Ofice);

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro – Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

-Masterat în domeniul energetic

-Cursuri de formare in domeniul energetic

-Cunoştinţe limba engleză nivel mediu

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU

  • Fișă de înscriere;
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
  • Copia CI;
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
  • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI

Interviul  pentru ocuparea postului de șef serviciu va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinată .

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcția de șef serviciu este 8.50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Sebeș/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 16.12.2021

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 14.12.2021, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Sebeș.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806455.

Abonati-va la newsletter