19-08-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 2 posturi electrician sef tura la CHE Lilieci-Sectia Exploatare Bacau si 1 post masinist instalatii hidrotehnice la CHE Racaciuni - Sectia Exploatare Siret - UHE Bacau - SH Bistrita - 09.09.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 09.09.2020 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea pe durata nedeterminată,  a două posturi de electrician şef tură la CHE Lilieci, Secţia Exploatare Bacău – UHE Bacău şi a unui de post de maşinist instalaţii hidrotehnice la CHE Răcăciuni Secţia Exploatare Siret – UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

 

Concurs pentru ocuparea a două posturi de electrician şef tură la CHE Lilieci, Secţia Exploatare Bacău – UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE :

- deservirea instalaţiilor energetice aferente postului în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile pe linie ierarhică şi regulamentele în vigoare (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii)

- postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician şef tură, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale şi staţii electrice s.a;
 • Autorizări minimum ANRE IIA, IIB; agent de securitate;
 • Experienţă minimum 3 ani în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

Concurs pentru ocuparea postului de maşinist instalaţii hidrotehnice la CHE Răcăciuni, Secţia Exploatare Siret – UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE :

- deservirea instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice aferente postului, în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);

- postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist instalaţii hidrotehnice, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuş mecanic, mecanic maşini şi utilaje;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri) / superioare de specialitate
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electromecanic, cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;
 • Autorizări: agent de securitate, legător de sarcină, macaragiu;
 • Experienţă minim 1 an în domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR

Concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician şef tură / maşinist instalaţii hidrotehnice constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de electrician şef tură / maşinist instalaţii hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 10.09.2020. 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 08.09.2020, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter