17-03-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 1 an, 1 post de asistent manager (S) - Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 24.03.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 24.03.2022 , ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata de 1 an cu posibilitate de prelungire, a postului de asistent manager (S) - Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de asistent manager (S) - Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Asigurarea în dublu sens a fluxului informațional între societate și clienții externi, precum și între compartimentele societății;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de asistent manager (S) - Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare;
 • Minim 3 ani experienta în activitatea de secretariat;
 • Cunostinte privind circuitul informational al documentelor;
 • Cunostinte foarte bune de operare PC;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana) cel putin la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul de specialitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de asistent manager (S) va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de asistent manager (S) este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data  24.03.2022.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 23.03.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter