21-09-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata de 1 an, 1 post de Expert la Serviciul Control Intern - Departament Control Intern - Executiv Hidroelectrica S.A. - 29.09.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 29.09.2022, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata de 1 an, a postului de Expert - Serviciul Control Intern - Departament Control Intern - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Expert - Serviciul Control Intern - Departament Control Intern - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Organizarea şi desfășurarea acțiunilor de control în Executiv şi în sucursalele de hidrocentrale, în domeniul instalațiilor şi echipamentelor hidromecanice aferente hidrocentralelor;
 • Derularea controlului activităților din cadrul unităților SPEEH Hidroelectrica S.A. și Executiv;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de Expert - Serviciul Control Intern - Departament Control Intern - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Studii superioare tehnice (diploma de inginer);
 • Minim 5 ani vechime in munca;
 • Cunoașterea proceselor/activităților ce se desfașoară în centralele hidroelectrice;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a Executivului și a sucursalelor societății;
 • Cunoașterea reglementarilor tehnice specifice activității de exploatare și mentenanta;
 • Operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master in domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare în domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani vechime in munca in domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Expert va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Expert este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 30.09.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 28.09.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter