14-06-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de Economist – Serviciul Contabilitate - Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A. - Executiv Hidroelectrica - 04.07.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 04.07.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 posturi de Economist la Serviciul Contabilitate - Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Economist – Serviciul Contabilitate - Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Urmărirea înregistrării operaţiunilor in programul de facturare SAP-ISU si verificarea transferurilor ISU –ERP;
 • Inchidere/Deschidere luna ISU;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Economist – Serviciul Contabilitate - Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare economice;
 • Cunoaşterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoaşterea mecanismelor activităţii financiar contabile ale societăţii;
 • Cunoştinţe foarte bune de operare PC (Word, Excel, programe specifice de contabilitate);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Cunostinte in domeniul furnizarii energiei electrice.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Economist – Serviciul Contabilitate - Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Urmarirea inregistrarii operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugata , accizei precum si gasirea solutiilor optime pentru problemele cu care se confrunta in desfasurarea activitatii;
 • Înregistrare facturilor de furnizori clienţi repartizati de Managerul de Departament;
 • Inregistrarea impozitelor si taxe locale pentru executiv;
 • Urmarirea facturilor primite de la nerezidenti in vederea constituirii impozitului pe nerezidenti sau aplicarea Conventiilor de dubla impunere;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Economist – Serviciul Contabilitate - Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare economice;
 • Minim 5 ani experienta in domeniul economic;
 • Cunoaşterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoaşterea mecanismelor activităţii financiar contabile ale societăţii;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (Word, Excel, programe specifice de contabilitate);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Consultant fiscal;
 • CECCAR;
 • Cunostinte in domeniul furnizarii energiei electrice.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de Economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Economist este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de  05. 07.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 03.07.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter