20-08-2019

Anunt concurs recrutare externa si interna 1electrician instalații baraj – Baraj Fântânele, Captare Secundară Răcătău/Secția Exploatare Someș-Tisa din cadrul S.H. Cluj - 25.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 25.09.2019, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea unui post de electrician instalații baraj – Baraj Fântânele, Captare Secundară Răcătău/Secția Exploatare Someș-Tisa din cadrul SH Cluj.

 

Responsabilități principale pentru postul de electrician instalații baraj - Baraj Fântânele, Captare Secundară Răcătău/Secția Exploatare Someș-Tisa din cadrul SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).               

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalații baraj sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de scoală profesională;

- Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;

- Cunoştinţe privind instalaţiile electrice și echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu/şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;

- Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a.;

- Minim ANRE II A, II B; Atestat agent de securitate;

- Minim 2 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician instalații baraj constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician instalații baraj este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 30.09.2019 .

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 24.09.2019, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810.

Abonati-va la newsletter