19-05-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 masinist turbine la CHE Bacau si 1 masinist turbine la CHE Movileni - UHE Bacau - SH Bistrita - 09.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 09.06.2021 ora 10.00, concursurile cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de MAŞINIST TURBINE la CHE Bacău, Secţia exploatare Bacău, UHE Bacău şi a postului de MAŞINIST TURBINE la CHE Călimăneşti-CHE Movileni, punct de lucru CHE Movileni, Secţia exploatare Siret, UHE Bacău  din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de MAŞINIST TURBINE la CHE Băcau, Secţia exploatare Bacău, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalatiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);
 • Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist turbine, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuş mecanic, mecanic masini şi utilaje;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, mecanic;
 • Atestat agent de securitate; autorizari: legător de sarcină, macaragiu;
 • Minim 2 ani experienţă în profesia de mecanic sau electromecanic/în activitatea de exploatare/reparaţii instalaţii hidromecanice;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de MAŞINIST TURBINE la CHE Călimăneşti-CHE Movileni, punct de lucru CHE Movileni, Secţia exploatare Siret, UHE Bacău  din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalatiilor energetice (mecanice, hidromecanice si hidrotehnice) aferente postului, în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);
 • Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist turbine, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuş mecanic, mecanic maşini şi utilaje;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/şcoala de maiştri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizat ISCIR: macaragiu, legător de sarcină; Atestat agent de securitate;
 • Minim 2 ani experienţă în profesia de mecanic sau electromecanic/în activitatea de exploatare/reparaţii instalaţii hidromecanice;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului.

 

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de maşinist turbine constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de maşinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistriţa, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societăţii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 10.06.2021.   

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat. 

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 08.06.2021, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter