10-03-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post de economist la Serviciul Retehnologizare - SH Portile de Fier - 25.03.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 25.03.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de ECONOMIST la Serviciul Retehnologizare  - SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE ECONOMIST:

- Întocmirea documentelor de urmărire și raportare stadii obiective de investiții, decontare stadii de execuție lucrări de modernizare/retehnologizare, de la aprobare până la finalizarea lucrărilor și efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor, punerii în funcțiune și finale.

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, conform reglementarilor interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de  ECONOMIST sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare, profil economic;
 • Cunoștințe privind legislația în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Studii de master în domeniu;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe de limba engleză nivel mediu;

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de economist  este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic),  în data de 27.03.2020.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 23.03.2020, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica – Departament Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizațională sau la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

 

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0252/308.608.

Abonati-va la newsletter