10-01-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de electrician exploatare retele electrice - Centrul Acces Retea Siriu - Biroul Acces Retea Curtea de Arges - Serviciul Acces Rețea - Executiv Hidroelectrica S.A.- 01.02.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul sediul Centrului Acces Retea Siriu din Comuna Siriu, Bloc 5, Scara B, Etaj Parter, Judetul Buzău, în data de 01.02.2022, ora 11:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unui post de electrician exploatare retele electrice - Centrul Acces Retea Siriu - Birou Acces Retea Curtea de Arges - Serviciu Acces Retea - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 • Exploatarea si intretinerea eficienta a instalatiilor de distributie;
 • Incadrarea in standardele de calitate a distributiei energiei electrice catre consumatori;
 • Asigurarea relatiilor tehnico – economice cu consumatorii;
 • Asigurarea comunicarii cu consumatorii in zona de activitate;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician exploatare retele electrice - Centrul Acces Retea Siriu - Birou Acces Retea Curtea de Arges - Serviciu Acces Retea -  Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare in meseria de electrician sau electromecanic;
 • Cunostinte privind instalatiile electrice si echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu, SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de furnizare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare in domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;
 • Autorizare ANRE;
 • Minim 1 an vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician exploatare retele electrice constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practica - pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practica este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de electrician exploatare retele electrice este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 02.02.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 31.01.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter