08-08-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post consilier juridic la Biroul Comercial - Serviciul Contencios - Departament Juridic - Executiv Hidroelectrica S.A. - 07.09.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 07.09.2022, ora 11:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului de Consilier juridic la Biroul Comercial – Serviciul Contencios - Departament Juridic – Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Consilier juridic la Biroul Comercial – Serviciul Contencios - Departament Juridic – Executiv Hidroelectrica S.A.:

- In principal:

(i) reprezentarea in instantele de judecata si in fata oricaror alte institutii publice competente sau societati cu care compania relationeaza, acordarea de asistenta si consultanta juridica in situatii litigioase sau cu potential litigios aparute in activitatea societatii, in colaborare cu departamentul generator, conform procedurilor interne aplicabile;

(ii) acordarea de consultanta si asistenta juridica  in activitatea de furnizare a energiei electrice (serviciu suport pentru Departamentul Furnizare).

-In secundar, acordarea de consultanta juridica in activitatea de producere a energiei electrice, trading energie electrica, in si in legatura cu proiectele de investitii, in materia contractelor comerciale si in ceea ce priveste reglementarile speciale din domeniul energiei si din alte domenii conexe activitatilor societatii, pentru desfasurarea activitatilor din companie din domeniul relatiilor de munca, al achizitiilor publice si cel financiar-fiscal, in organizarea si functionarea societara, in alte domenii de suport administrativ, verificarea legalitatii contractelor si a altor documente care necesita evaluare juridica, in colaborare cu departamentul generator, conform dispozitiilor superiorului ierarhic.

-Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Consilier juridic  - Biroul Comercial – Serviciul Contencios - Departament Juridic – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare juridice;
 • Vechime in munca (profesii juridice: ex. consilier juridic, avocat, notar etc.) minim 2(doi) ani;
 • Cunoasterea legislatiei specifice domeniului de activitate al companiei, cu referire principala la Legea nr. 123/2012 si la reglementarile secundare din domeniul energetic;
 • Cunostinte de drept societar si guvernanta corporativa, drept civil, dreptul muncii, drept comercial, drept penal, drept procesual civil si penal, drept administrativ si constitutional;
 • Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor;
 • Cunostinte de operare PC: Word, Excel;
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Cunoasterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. si a proceselor operationale din cadrul companiei;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare

 

Condiții de dorit:

 • Masterat în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
 • Studii postuniversitare in domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
 • Membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România;
 • Cursuri de specialitate în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
 • Cunostinte generale privind amenajarile hidroenergetice si de producere a energiei electrice in centralele hidroenergetice;
 • Cunostinte generale privind activitatea de furnizare si trading energie electrica.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Cazier judiciar;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea  postului de Consilier juridic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu pentru postul de Consilier juridic este de 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Consilier juridic este de 8,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 08.09.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.09.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter