19-01-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pt. ocuparea pe durata determinata de 6 luni - 1 sef serviciu la Serviciul ERP - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A – 27.01.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 27.01.2021, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni a postului de sef serviciu la Serviciul ERP - Departament IT si Comunicatii – Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

-Asigură conducerea şi coordonarea Serviciului ERP și îndeplineşte funcţia de responsabil de proiect în faza de post-implementare a sistemului SAP. Coordoneaza echipa de specialisti SAP ABAP si lucreaza alaturi de echipa SAP BASIS si alti specialisti implicati in administrarea sistemului SAP (infrastructura hardware si software) din cadrul DTIC;

-Îndeplineşte rolul de responsabil pentru activităţile procesului de management al proiectului de post-implementare SAP în cadrul Hidroelectrica și de gestiune a activităţilor proceselor dedicate asigurării furnizării serviciilor implementate de sistem în perioada post-implementare;

-Îndeplinește roluri specifice în procesele de planificare şi organizare, implementare, livrare şi suport servicii informatice, respectiv, monitorizarea-evaluarea acestora;

-Gestioneaza contractele cu furnizorii implicati in activitatea Serviciului ERP;

-Gestioneaza procesele de mentenanta preventiva, corectiva si adaptiva a sistemului SAP;

-Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de sef serviciu la Serviciul ERP - Departament IT si Comunicatii – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

- Studii superioare de lunga durata;

- Minim 5 ani de experiență în domeniul IT;

- Cunoasterea modulelor SAP, sistemelor de operare si bazelor de date folosite in sistemele ERP SAP;

- Cunoasterea caracteristicilor tehnice hardware si software ale sistemelor ERP SAP;

- Cunoașterea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate;

- Cunoașterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;

- Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat (C1);

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Studii superioare de specialitate cu profil/specializare: informatică, calculatoare, automatica, electronică; stiinte economice;

- Doctorat, master, studii postuniversitare in domeniul de activitate;

- Cursuri/certificare in management de proiect;

-Cursuri de specializare in domeniul de activitate IT: -Certificare ITIL Foundation

-Certificare SAP Certified Associate - Utilities

-Certificari SAP:

  - ABAP / Dezvoltare - Development Consultant SAP NetWeaver - ABAP Workbench;

sau

  - BASIS  /  Administrare - SAP Certified Technology Associate - System Administration;

- Experienta dovedita in implementarea cel putin a unui proiect SAP ERP;

- Experienta dovedita in implementarea cel putin a unui proiect SAP IS-U;

- Experienta in administrarea si programarea sistemelor ERP SAP, respectiv SAP Basis, SAP ABAP;

- Cunoasterea celei de-a doua limbi straine de circulatie internationala (franceza, germana, italiana etc).

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazier judiciar
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de sef serviciu va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de sef serviciu este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 28.01.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 26.01.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter