15-10-2021

Anunt concurs cu recrutare internă și externă 1 post de inginer – Serviciul Evaluari -Reevaluari si Proceduri Intabulare - Departament Administrarea Patrimoniului – Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la S.H. Curtea de Arges - 03.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 03.11.2021, ora 12:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de inginer la Serviciul Evaluari - Reevaluari si Proceduri Intabulare - Departament Administrarea Patrimoniului – Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la S.H. Curtea de Arges.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Evaluari - Reevaluari si Proceduri Intabulare - Departament Administrarea Patrimoniului – Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Curtea de Arges:

 • Obţinerea Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor ocupate de obiective hidroenergetice ale SPEEH Hidroelectrica S.A.;
 • Înscrierea în evidența cadastrală și Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor proprietate privata a societății;
 • Întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenurilor obtinute prin expropriere, transmitere definitiva din domeniul public administrat de autoritati publice locale sau centrale ale statului, HGR 834/1991, conventie, contracte de vanzare cumparare ocupate de obiective hidroenergetice ale SPEEH Hidroelectrica S.A.;
 • Obţinerea terenurilor pentru obiectivele de investiţii aflate in derulare, monitorizarea si optimizarea costurilor generate de terenuri ocupate temporar/definitiv (taxe, chirii, etc si asigurarea utilizarii suprafetelor de teren in conditiile legale (in baza titlurilor de proprietate/contracte de concesiune/contracte de inchirere);
 • Gestionarea activitatii de patrimoniu;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer la Serviciul Evaluari - Reevaluari si Proceduri Intabulare - Departament Administrarea Patrimoniului – Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Curtea de Arges sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice;
 • Minim 1 an vechime in munca;
 • Cunoașterea legislației în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoștinte tehnice și teoretice privind amenajarile hidroenergetice;
 • Cunostinte legislative privind: legile proprietatii funciare, a exproprierii pentru cauza de utilitate publica, Codul Silvic, respectiv cadastrul si publicitatea imobiliara;
 • Cunoștinte foarte bune de operare pachet Microsoft Office (Word, Excel), CAD, platforme GIS (ESRI, Geomedia, Intergraph);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Specializare topografie, cadastru, geodezie;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Autorizări: OCPI/ANCPI;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internatională (engleză, franceză, germană).

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 04.11.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 02.11.2021, ora 10:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter