31-07-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa 2 posturi de inginer la Departamentul Mentenanta Echipamente - Executiv Hidroelectrica S.A. - 02-03.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează concurs, la data de 02.09.2019 ora 10:00 - proba scrisă și în datele 02-03.09.2019 – interviu, la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10-15,  Sector 1, Bucureşti, concurs cu recrutare externa si interna pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a  2 posturi de inginer, astfel:

 1. 1 post de inginer la Serviciul Planificare, Promovare si Receptie Lucrari de Mentenanta – Departamentul Mentenanta Echipamente – Executiv Hidroelectrica S.A.;

             Responsabilitati principale:

 • Monitorizarea Programului Anual de Mentenanţă la mijloacele fixe din categoria echipamente şi instalaţii desfășurată în Sucursalele Hidroelectrica.

 

 1. 1 post de inginer la Serviciul Diagnoza, Documentare si Urmarire Lucrari de Mentenanta – Departamentul Mentenanta Echipamente – Executiv Hidroelectrica S.A.

            Responsabilitati principale:

 • Urmarirea activitatii de mentenanta desfasurata in Sucursalele Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Planificare, Promovare si Receptie Lucrari de Menteanta – Departament Mentenanta Echipamente - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, profil: energetica, hidroenergetica, mecanica, electromecanica;
 • Cunoştinţe tehnice, teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoaşterea echipamentelor şi instalaţiilor din CHE-uri;
 • Cunoştinţe generale privind producerea energiei electrice în centralele hidroelectrice;
 • Cunoaşterea prescripţiilor şi regulamentelor privind programarea şi urmărirea realizării lucrărilor de mentenanţă, utilizarea şi repararea mijloacelor fixe, prescripţii energetice;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta ca inginer in domeniul energetic, mecanic sau electromecanic;
 • Cunoaşterea a doua limbi de circulatie internationala;
 • Cunoştinţe privind managementul de proiect.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Diagnoza, Documentare si Urmarire Lucrari de Menteanta – Departament Mentenanta Echipamente - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, profil: energetica, electroenergetica, inginerie electrica, electrotehnica;
 • Cunostinte privind partea de echipamente electrice a centralelor şi staţiilor electrice din gestiunea Hidroelectrica ;
 • Cunostinte privind activitatea de mentenanta a agregatelor, instalatiilor auxiliare si echipamentelor hidroenergetice;
 • Cunoasterea normelor şi normativelor aplicabile în activitatea de mentenanta în Hidroelectrica;
 • Cunoasterea prescriptiilor energetice si a legislatiei aplicabile in activitatea de receptie;
 • Cunoasterea amenajarilor hidroenergetice din Romania;
 • Cunostinte operare PC si de exploatare aplicații informatice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare

Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta ca inginer in domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe functia de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 09.09.2019.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 29.08.2019, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 021/303.25.70.

Abonati-va la newsletter