06-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de expert si 1 post de inginer la Serviciul Mentenanta Echipamente - SH Portile de Fier - 25.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 25.08.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post de EXPERT și a unui post de INGINER la Serviciul Mentenanță Echipamente – SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE EXPERT:

 • Programarea, lansarea in executie, urmărirea executiei si receptia lucrărilor de mentenanţă la echipamentele din amenajările hidroenergetice si de navigație apartinând SH Porțile de Fier - SHEN Porțile de Fier I si UHE Porțile de Fier II, conform normelor, normativelor și reglementărilor legale aplicabile în activitatea de mentenanță în Hidroelectrica;
 • Gestionarea activității de mentenanță în cadrul sistemului SAP – modul PM (intreținere și reparații);
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de EXPERT sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice profil electric/electrotehnic/energetic/hidroenergetic/electroenergetic/ electronică/centrale hidroelectrice/electromecanic;
 • Experiență de minim 10 ani pe un post cu studii superioare din care cel putin 5 ani in domeniul proiectare, execuție, mentenanță sau exploatare echipamente energetice;
 • Cunoștinte privind echipamentele electrice aferente centralelor, barajelor si ecluzelor din gestiunea Hidroelectrica;
 • Cunoștinte privind activitatea de mentenanță a agregatelor, instalatiilor auxiliare si echipamentelor hidroenergetice;
 • Cunoașterea normelor şi normativelor aplicabile în activitatea de mentenanță în Hidroelectrica;
 • Cunoașterea prescriptiilor energetice și a legislației aplicabile in activitatea de receptie a lucrărilor de mentenanță;
 • Cunoașterea amenajărilor hidroenergetice și de navigatie din cadrul SH Porțile de Fier;
 • Cunoștinte operare PC si de exploatare aplicații informatice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Studii postuniversitare /master în domeniul tehnic;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;
 • Permis de conducere categoria „B”.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE INGINER:

 • Programarea, lansarea în execuție, urmărirea executiei si receptia lucrărilor de mentenanţă la echipamentele din amenajarile hidroenergetice si de navigatie apartinând SH Porțile de Fier - SHEN Porțile de Fier I si UHE Porțile de Fier II, conform normelor, normativelor si reglementărilor legale aplicabile în activitatea de mentenanță în Hidroelectrica;
 • Gestionarea activității de mentenanță in cadrul sistemului SAP – modul PM (intretinere si reparatii);
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de INGINER sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice profil electric/electrotehnic/energetic/hidroenergetic/electroenergetic/ electronică/ centrale hidroelectrice/electromecanic;
 • Experiență de minim 3 ani in domeniu/specialitate;
 • Cunoștinte privind echipamentele electrice aferente centralelor, barajelor si ecluzelor din gestiunea Hidroelectrica;
 • Cunoștinte privind activitatea de mentenanță a agregatelor, instalațiilor auxiliare și echipamentelor hidroenergetice;
 • Cunoașterea normelor şi normativelor aplicabile în activitatea de mentenanță în Hidroelectrica;
 • Cunoașterea prescripțiilor energetice si a legislatiei aplicabile in activitatea de receptie a lucrărilor de mentenanță;
 • Cunoașterea amenajărilor hidroenergetice si de navigatie din cadrul SH Portile de Fier;
 • Cunoștinte operare PC si de exploatare aplicații informatice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiţii de dorit:

 • Studii postuniversitare /master în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul activității desfasurate;
 • Permis de conducere categoria „B”.
 • Experiență de minim 3 ani în activitatea de mentenanță.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de expert/inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de expert/inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic), în data de 26.08.2021.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.08.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0202/308208 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter