28-03-2023

Anunț interviu cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea pe perioada determinata, 1 post de Inginer la Biroul Situatii de Urgenta - Departament Securitate, Infrastructuri Critice si Situatii de Urgenta - Executiv Hidroelectrica S. A. - 06.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 06.04.2023, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata, pe durata suspendarii CIM a titularului postului pentru concediu medical de maternitate si respectiv pentru concediu pentru crestere copil, a postului de Inginer - Birou Situații de Urgență  - Departamentul Securitate, Infrastructuri Critice și Situații de Urgență - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Inginer - Birou Situații de Urgență  - Departamentul Securitate, Infrastructuri Critice și Situații de Urgență - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Identificarea și monitorizarea reglementărilor care generează obligații pentru societate privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă și formularea de propuneri de măsuri către Managerul Departamentului Securitate, Infrastructuri Critice și Situații de Urgență privind respectarea acestor obligații;
 • Participarea la identificarea și documentarea proceselor necesare pentru organizarea activităților privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;
 • Coordonarea, monitorizarea și analiza activităților de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă şi asigurarea aplicării în mod unitar la nivelul societăţii a principiilor referitoare la prevenirea riscurilor de incendiu și riscurilor de producere a dezastrelor;
 • Participare la realizarea măsurilor de acțiune în caz de apariție a unei situații de urgență;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de Inginer - Birou Situații de Urgență  - Departamentul Securitate, Infrastructuri Critice și Situații de Urgență  - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                    

 • Studii superioare cu profil tehnic (inginer) sau tehnico-economic (inginer cu profil/specializare inginerie economica);
 • Curs privind cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;
 • Curs privind inspector protectie civila;
 • Minim 5 ani experienta în domeniul Situatiilor de Urgenta ( AII/PC);
 • Cunoaşterea şi aplicarea cerințelor legale și altor cerințe din domeniul situațiilor de urgență;
 • Cunoaşterea şi aplicarea fișelor de proces specifice activităţii;
 • Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor și cerințelor privind situațiile de urgență reglementate la nivel național și organizațional (prin sistemele de management de mediu și de sănătate și securitate ocupațională);
 • Cunoașterea și aplicarea strategiilor naționale în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecția civilă;
 • Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor şi instrumentelor de analiză, capacitatea de a utiliza tehnici adecvate pentru evidențierea problemelor în diferite circumstanțe;
 • Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de comunicare şi de lucru în echipă;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint) şi abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului şi corespondenţei electronice;
 • Permis conducere auto categoria B;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Cel puţin 10 ani pe un post similar, de importanţa postului ocupat;
 • O limbă de circulaţie internaţională la nivel mediu;
 • Tendinţe pe plan național și internațional în domeniul legislației privind situațiile de urgență (apărare împotriva incendiilor și protecție civilă).

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de inginer va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 07.04.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 05.04.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter