03-11-2022

Anunt proba practica recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 1 an - 4 posturi de operator MHC/CHE-mp la CHEMP Sinaia 0, CHEMP Sinaia I, CHEMP Sinaia II si CHEMP Sinaia III - Formatia Expl. Prahova - SH Curtea de Arges- 18.11.2022

.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Câmpulung, Str.Alexandru cel Bun, Nr.55, Câmpulung, Jud.Argeş, în data de 18.11.2022, ora 10:00, probe practice, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea a patru posturi de Operator MHC/CHE-mp, pe durată determinată de 1 an, la CHEMP Sinaia 0 /CHEMP Sinaia I/CHEMP Sinaia II/CHEMP Sinaia III/Formația Exploatare Prahova/Secţia Exploatare Ialomița/UHE Câmpulung, din cadrul S.H.Curtea de Argeș.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE :

Deservirea instalațiilor energetice aferente posturilor în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

Posturile presupun munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la probele practice, pentru ocuparea posturilor de operator MHC/CHE-mp, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare-profil electric, electromecanic, electronic, energetic, automatizari sau similare;
 • Autorizare grupa a-IV-a,cf.ISSM-HE 001 in vigoare (dupa autorizare pe post)
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit: 

 • Studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice;
 • Autorizare minim ANRE IIB;
 • Minim 2 ani vechime în profesia de electrician,energetician sau electromecanic.

 

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBELE PRACTICE:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBELOR PRACTICE :

- Probele practice pentru ocuparea posturilor de operator MHC/CHE-mp vor avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată de 1 an.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de operator MHC/CHE-mp este 7,00.

Rezultatele probelor practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 21.11.2022.

Ofertele de angajare propuse concurenților declarați admiși la probele practice au ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar vor fi înștiințați următorii clasați în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acestea nu îndeplinesc baremul, posturile vor intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBELE PRACTICE:

Documentele necesare înscrierii la probele practice se vor depune până în data de 17.11.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter