03-06-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, 1 Sef CHE (S, SSD, Ms), pe durată determinată, de 3 luni, la CHE Tarnita/Secția Exploatare Somes-Tisa /SH Cluj- 10.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 10.06.2021, ora 09:00, interviu, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de SEF CHE (S, SSD, Ms), pe durată determinată, de 3 luni, la CHE Tarnita/Secția Exploatare Somes-Tisa /SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de SEF CHE (S, SSD, Ms) la CHE Tarnita/Secția Exploatare Somes-Tisa /SH Cluj:

 • Organizarea, coordonarea si controlul activitatii de exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor aferente CHE si statii electrice din cadrul CHE Tarnita în scopul realizării producției de energie electrica programata;
 • Administrarea zilnică a activităților de producție energie electrică (executare activități întreținere, identificare și monitorizare stocuri de siguranță și intervenție, etc.); Efectueaza serviciul operativ de tura, cand situatia o impune (in acest caz va respecta si fisa postului respectiv).
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea postului de SEF CHE (S, SSD, Ms) la CHE Tarnita/Secția Exploatare Somes-Tisa /SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Scoala de maistri/studii superioare tehnice, specialitatea electric/electrotehnic/energetic/hidroenergetic/ electroenergetic/centrale, statii si retele/electromecanic/inginerie industriala;
 • Minim 5 ani în activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice sau într-un compartiment tehnic din organizație;
 • Cunostințe privind:
 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajările hidroenergetice;
 • exploatarea și mentenanța echipamentelor energetice, hidromecanice și a construcțiilor hidrotehnice;
 • regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind procesului de producere și furnizare a energiei electrice;
 • legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare/ Masterat in domeniul tehnic, management;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Gradul IV B – ANRE;
 • Posesor permis conducere cat. B.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de sef CHE (S, SSD, Ms) va avea  o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata de 3 luni.

Nota minimă pentru angajare pe postul de sef CHE (S, SSD, Ms) este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 11.06.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA INTERVIU:

 • Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 09.06.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter