24-03-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Inginer la Serviciul Mentenanta - SH Ramnicu Valcea - 10.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 10.04.2023 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă si externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de INGINER LA SERVICIUL MENTENANŢĂ - DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Analiza stării tehnice a instalațiilor din cadrul SH Rm. Valcea;
 • Întocmirea programului anual de achiziții pentru activitatea de mentenanță pentru SH Rm. Vâlcea;
 • Utilizarea eficientă a bugetului aprobat pentru activitatea de mentenanță SH Rm. Vâlcea;
 • Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru activitatea de mentenanță prin asigurarea produselor, serviciilor cuprinse in PAAS
 • participa la constatarea tehnică a instalațiilor și a construcțiilor ce urmează a fi reparate, sau care au produs avarii, incidente, deranjamente;
 • Întocmește documentația de reparație pentru lucrările de mentenanța programate pentru care a fost desemnat de către șeful de serviciu (întocmește caiete de sarcini, devize estimative, teme de proiectare, note justificative, etc.);
 • Analizează, întocmește punct de vedere si participa la avizarea în CTE a proiectelor, documentațiilor tehnice, caietelor de sarcini;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii Superioare tehnice: energetice / hidroenergetice / electromecanice /electrotehnice si altele similare;
 • Permis de conducere categoria „B”;
 • Experiență minim 3 ani în activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice, stațiilor electrice de medie si înalta tensiune, transformatoarelor sau într-un compartiment tehnic din domeniul energetic;
 • Cunoașterea amenajărilor hidroenergetice din administrarea S.H. Râmnicu Valcea;
 • Cunoașterea reglementărilor, prescripțiilor și regulamentelor privind urmărirea, realizarea și recepția lucrărilor de mentenanță echipamente din amenajările hidroenergetice;
 • Cunoașterea regulamentelor și prescripțiilor energetice privind exploatarea echipamentelor /instalațiilor/ construcțiilor din amenajările hidroelectrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoașterea reglementarilor legale in domeniu;
 • Cunoștințe operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

 

Condiții de dorit:

 • Certificat de atestare Responsabil tehnic cu execuția;
 • Ascultare, integritate profesională; Flexibilitate; Creativitate; Obiectivitate.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Permis de conducere categoria „B”;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea /promovarea pe postul de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare intranet/ prin e-mail sau telefonic in data 11.04.2023.

 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.04.2023, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.116.

Abonati-va la newsletter