25-03-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer/economist la Serviciul Management Energetic - Departament Management Energetic Dispecerat - Executiv Hidroelectrica - 12.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 12.04.2022 , ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de inginer/economist – Serviciul Management Energetic - Departament Management Energetic Dispecerat - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer/economist – Serviciul Management Energetic - Departament Management Energetic Dispecerat - Executiv Hidroelectrica S.A. :

 • Decontare si facturare piata de echilibrare/ servicii de sistem;
 • Creare baze de date aferente productiei si serviciilor de sistem cantitativ si valoric;
 • Pregatirea si executarea de rapoarte si raportari necesare la nivelul departamentului.
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer/economist – Serviciul Management Energetic - Departament Management Energetic Dispecerat - Executiv Hidroelectrica S.A.  sunt:

Condiţii obligatorii:

- Studii superioare economice;

sau

- Studii superioare tehnice (inginer) si master in domeniul economic;

sau

- Studii superioare cu profil/specializare inginerie economica;

- Cunostinte economice generale;

- Cunoasterea legislatiei contabile in vigoare;

- Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;

- Cunoaşterea reglementărilor ANRE şi a mecanismelor de funcţionare a Pieţei Angro de Energie Electrică şi servicii de  sistem;

- Cunostinte generale despre amenajările hidroenergetice din administrarea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;

- Cunoaşterea prevederilor cuprinse în normativele şi reglementările în vigoare, a legislaţiei, documente care stau la baza gestionării economice a  acestor obiective energetice;

- Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;

- Cunoaştere decizii ANRE şi proceduri OPCOM, OPE, OMEPA;

- Cunostinte operare PC, calcul EXCEL.                                                                         

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

- Master, cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;Cursuri de specializare in domeniul de activitate;

- Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate; 

- Cunostinte ERP-SAP.                

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer/economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer/economist este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 13.04.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.04.2022, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter