24-11-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Electrician sef tura la CHE Tismana - CHE Tismana Aval - Sectia Exploatare Tismana - UHE TG JIU - SH Portile de Fier - 15.12.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier/UHE Târgu Jiu, din Strada Tineretului, nr. 8, Târgu Jiu, judetul Gorj  în data de 15.12.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea postului de electrician șef tură, pe durată nedeterminată, la CHE Tismana - CHE Tismana Aval - Secția Exploatare Tismana – UHE Tg Jiu - Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:

 

 • Deservirea instalațiilor energetice (electrice, electromecanice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile din zona de deservire);
 • Postul presupune muncă în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tură:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare in profil: electric, electrotehnică, energetică, electroenergetică, hidroenergetică, electromecanic;
 • Experiență de minim 1 an în sectorul energetic/ domeniul electric, electrotehnic, electroenergetic, hidroenergetic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tură, constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician șef tură este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin e-mail sau telefonic) în data de 16.12.2022.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.12.2022 ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier/UHE Tg Jiu.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0253/207251, 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter