29-05-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Agent hidrotehnic la Serviciul Constructii Hidrotehnice (cu loc de munca la UHE Slatina) - SH Ramnicu Valcea - 04.07.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 04.07.2023 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de AGENT HIDROTEHNIC LA SERVICIUL CONSTRUCTII HIDROTEHNICE (cu loc de munca la UHE Slatina) - DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Realizarea urmăririi curente și speciale a construcțiilor hidrotehnice aferente AHE Frunzaru.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare / curs de calificare, profil tehnic;
 • Cunoștințe privind instalațiile, echipamentele și construcțiile hidroenergetice, prescripțiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne;
 • Cunoștințe privind urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice;
 • Cunoștințe de AMC-UCCH, proceduri de execuție a măsurătorilor, principii de funcționare, erori de măsură;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind procedurile si instrucțiunile interne;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Specializare în domeniul construcțiilor;
 • Cursuri de perfecționare în domeniu ;
 • 1 an experiența in domeniul urmăririi comportării construcțiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de agent hidrotehnic este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 05.07.2023.

 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 03.07.2023, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.116.

Abonati-va la newsletter