13-09-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 inginer/economist/referent de specialitate la Serv. Contractare Business si Analiza Piata si 1 inginer/economist la Serv. Reglementari/Raportari - Dep. Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 28.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, in data de 28.09.2021 , ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a 1 post de inginer/economist/referent de specialitate - Serviciul Contractare Business si Analiza Piata si 1 post de inginer/ economist la Serviciul Reglementari/Raportari - Departament Furnizare - Executiv Hidroeletrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer/economist/referent de specialitate - Serviciul Contractare Business si Analiza Piata - Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A.:

 • Prospectarea pieţei de energie electrică en detail;
 • Asigurarea desfăşurării politicii de marketing;
 • Monitorizarea şi analiza pieţei en detail de energie electrică;
 • Initierea, negocierea precontractuala în conformitate cu licenta de furnizare si política companiei;
 • Elaborarea tuturor documentelor necesare încheierii contractului de furnizare;
 • Incheierea contractelor de furnizare energie electrica cu clientii finali în conformitate cu licenta de furnizare;
 • Initierea notei de aprobare privind ofertele tip;
 • Actualizarea si dezvoltarea domeniului furnizare pe site-ul companiei;
 • Actualizarea zilnica a prognozei de consum aferenta clientilor finali;
 • Urmarirea programelor de livrare energie electrica;
 • Monitorizarea și evaluarea cantitatilor livrate clientilor finali;
 • Intocmirea contractelor cadru pentru diferite categorii de clienti, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer/economist/referent de specialitate - Serviciul Contractare Business si Analiza Piata - Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare;
 • Minim 3 luni experienta in activitatea de furnizare energie electrica; (dovedita prin adeverinte/ fise de post/ decizii/ acte aditionale la CIM /recomandari etc.)
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

Responsabilitati principale pentru postul de inginer/ economist - Serviciul Reglementari/Raportari - Departament Furnizare - Executiv Hidroeletrica S.A.:

 • Urmarirea reglementarilor si analiza impactului asupra activitatii;
 • Analizarea propunerilor de ordine ANRE si transmiterea de observatii;
 • Gestionarea relatiilor cu ANRE, TRANSELECTRICA, OMEPA și ceilalti participanti din piata de energie electrica pentru asigurarea elaborarii raportarilor specifice activitatii de furnizare;
 • Intocmeste si transmite toate informatiile și raportarile periodice și anuale obligatorii în relatia cu ANRE, cu privire la activitatea de furnizare energie electrica;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea a postului de inginer/ economist - Serviciul Reglementari/Raportari - Departament Furnizare - Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice/ economice;
 • Minim 3 luni experienta in activitatea de furnizare energie electrica; (dovedita prin adeverinte/ fise de post/ decizii/ acte aditionale la CIM /recomandari etc.)
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea  posturilor de inginer/economist/referent de specialitate constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de inginer/economist/referent de specialitate este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 29.09.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 27.09.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/303.25.09 si 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter