09-05-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de proiectant (instalatii sanitare, HVAC, PSI) - Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 24.05.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A organizează concurs cu recrutare interna si externa, la data de 24.05.2022, ora 10:00, la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10-15,  Sector 1, Bucureşti  pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de Proiectant (instalatii sanitare, HVAC, PSI) - Departament Proiectare -  Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru postul de Proiectant (instalatii sanitare, HVAC, PSI) - Departament Proiectare -  Executiv Hidroelectrica S.A.

 • Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru constructii hidrotehnice, echipamente si instalatii din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:
 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Proiectant (instalatii sanitare, HVAC, PSI) - Departament Proiectare -  Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Minim 5 ani experiență în proiectare;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și privind producerea energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind instalatiile aferente centralelor hidroelectrice: ventilatie , aer conditionat, sanitare, PSI, electrice ( iluminat si alimentare consumatori) ;
 • Cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate design-ului de proiect(AutoCad)  și cunoștințe de desen tehnic;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe MsOffice;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi /   Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
 • Atestat de verficator de proiect pentru domeniul de activitate;
 • Atestat de verificator de proiecte pentru constructii, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 ( domeniu: Is, C,D);
 • Sa fi lucrat minim 5 ani în institute/societăţi de proiectare specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;
 • Cunostințe de limba engleza nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de proiectant în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu  – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de proiectant este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic la data de 25.05.2022.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 23.05.2022, ora 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională.

Relaţii suplimentare se pot obtine la numerele de  telefon 021/303.25.09 si 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter