18-07-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de Inginer - Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 04.08.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 04.08.2022 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a doua posturi de Inginer la Departamentul Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 1. Realizarea activităților legate de identificarea, analiza/prioritizarea, promovarea și contractarea, derularea, monitorizarea, tratarea discontinuităților, actualizarea devizelor generale și recepționarea noilor proiecte de dezvoltare ale societății, care îi sunt atribuite, așa cum sunt descrise la atribuțiile de execuție, privind:
  • proiecte de realizare de capacități noi de producție a energiei electrice;
  • proiecte de reabilitare și punere în siguranță a părții de construcții a amenajărilor hidroenergetice aflate în patrimoniul societății;
  • alte proiecte finanțate din fonduri de investiții ale societății, in afara proiectelor de retehnologizare și modernizare a centralelor hidroelectrice și a grupurilor energetice;
 2. Monitorizarea elaborării documentaţiilor privind perspectiva de dezvoltare în domeniul centralelor hidroelectrice, eoliene, solare și a altor surse de energie corelat cu strategia de dezvoltare a societăţii comerciale, pentru proiectele pentru care este desemnat;
 3. Monitorizarea realizării Programului de Dezvoltare al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., pe obiective de investiții, trimestre și surse de finanțare;
 4. Realizarea sintezei a Proceselor-Verbale de recepție la obiectivele de investiții din cadrul Programului de Dezvoltare;
 5. Realizarea activităților legate de identificarea, analiza/prioritizarea, promovarea și contractarea, derularea, monitorizarea, tratarea discontinuităților, actualizarea devizelor generale și recepționarea proiectelor de dezvoltare ale societății, care îi sunt atribuite, așa cum sunt descrise în Anexa documentului de atribuire;
 6. Monitorizarea elaborării documentaţiilor privind perspectiva de dezvoltare în domeniul centralelor hidroelectrice, eoliene, solare și a altor surse de energie corelat cu strategia de dezvoltare a societăţii comerciale, pentru proiectele pentru care este desemnat;
 7. Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de inginer la Departamentul Dezvoltare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, profil/specializare: constructii, electrotehnica, energetica, electroenergetica;
 • Cunostinte legislative si economice privind activitatea de investitii publice;
 • Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor;
 • Cunostințe generale privind amenajarile hidroenergetice si de producere a energiei electrice în centralele hidroelectrice;
 • Cunostinte MsOffice in special Ms Excel;
 • Cunostinte de limba engleza nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare, master in domeniu.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de Inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu - pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 05.08.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 03.08.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81

Abonati-va la newsletter