23-04-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post EXPERT cu loc de munca la UHE Caransebes si 1 post de INGINER - Serviciul Tehnic si Suport Productie - SH Hateg - 13.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 13.05.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a  urmatoarelor 2 posturi din cadrul S.H. Hațeg:

 • 1 post de expert la Serviciul Tehnic si Suport Productie, cu loc de munca la UHE Caransebes
 • 1 post de inginer la Serviciul Tehnic si Suport Productie

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru ocupare 1  post de EXPERT la Serviciul Tehnic si Suport Productie, cu loc de munca la UHE Caransebes:

 • Emiterea răspunsurilor la solicitările unor terţi privind activităţi care ar putea avea influenţă asupra obiectivelor hidroenergetice din cadrul UHE Caransebeș
 • Centralizare Referat necesități anuale CHE (resurse specifice necesare exploatării CHE) la nivelul UHE Caransebeș
 • Gestionarea achizițiilor de resurse necesare exploatării CHE în conformitate cu PAAS gestionat de UHE Caransebeș
 • Participarea la analiza și avizarea documentațiilor interne și celor depuse de terți
 • Asigurarea monitorizării consumurilor/stocurilor de ulei de turbină, acționări hidraulice și electroizolante din cadrul UHE Caransebeș
 • Programarea verficărilor metrologice AMC / EMM din cadrul UHE Caransebeș;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de expert, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lunga durata;
 • Profil energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic / electric/ exploatare centrale hidroelectrice/ retele si sisteme hidraulice/ automatica / electronica transporturi si telecomunicatii/ electromecanica/ electrotehnica;
 • Experienta de minim 10 ani vechime in munca pe un post cu studii superioare din care cel putin 5 ani in domeniul proiectare, executie, mentenata sau exploatare echipamente energetice;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
 • Cunostinte avansate de utilizare MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare /master în domeniul tehnic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Permis conducere categoria B.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru ocupare 1  post de INGINER la Serviciul Tehnic si Suport Productie:

 • Actualizarea regulamentelor de exploatare din cadrul SH Hateg
 • Participarea la controalele efectuate de autorități/instituții la AHE (ANAR/ABA/SGA) din cadrul SH Hateg
 • Initierea contractelor privind prestări servicii captare apă pentru terţi din acumulările hidroenergetice aflate în exploatarea SH Hateg (alimentări cu apă pentru populaţie şi pentru privaţi);
 • Ținerea evidenţei valabilităţii Autorizaţiilor de Gospodărirea Apelor pentru producerea de energie electrică și pentru alimentare cu apă și evacuare ape uzate, efectuare demersuri pentru obținerea/actualizarea acestora, din cadrul SH Hateg
 • Emiterea răspunsurilor la solicitările unor terţi privind activităţi care ar putea avea influenţă asupra obiectivelor hidroenergetice din cadrul SH Hateg
 • Centralizare Referat necesități anuale CHE (resurse specifice necesare exploatării CHE) la nivelul SH Hateg
 • Gestionarea achizițiilor de resurse necesare exploatării CHE în conformitate cu PAAS gestionat de SH Hateg
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lunga durata;
 • Profil energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic / electric/ exploatare centrale hidroelectrice/ retele si sisteme hidraulice/ automatica / electronica transporturi si telecomunicatii/ electromecanica/ electrotehnica/ mecanica;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
 • Cunostinte avansate de utilizare MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare /master în domeniul tehnic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Experienta de minim 3 ani în domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală, constand din prezentarea si sustinerea unei lucrari scrise cu urmatoarea tema: Optimizarea functionarii regulatoarelor digitale de turatie fabricatie UCMR din SH Hateg pentru furnizarea de servicii de reglaj secundar aferente sectorului de cascada Strei Subcetate-Bretea
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de expert este 8,00.

 

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

 

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 14.05.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 12.05.2021 ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter