03-01-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de masinist turbine la CHE Scropoasa - Secţia Exploatare Ialomita - UHE Campulung - S.H.Curtea de Arges - 20.01.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul UHE Câmpulung, Str.Alexandru cel Bun, Nr.55, Câmpulung, Jud.Argeş, în data de 20.01.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE, pe durată nedeterminatǎ, la CHE Scropoasa/Secţia Exploatare Ialomița/UHE Câmpulung - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare în meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunostinte privind instalațiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice ;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

 • Studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizat ISCIR, macaragiu, legator de sarcina;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minim 2 ani experiență în profesia de mecanic sau electromecanic/în activitatea de exploatare/reparații instalații   hidromecanice;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de mașinist turbine este 7,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 25.01.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.01.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter