04-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 ELECTRICIAN SEF TURA - CHE Robesti si 1 MASINIST TURBINE - CHEMP Sadu 2/Sectia Exploatare Robesti/UHE Sibiu/SH Sebes - 19.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 19.10.2021 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externă pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

 

-1  post de ELECTRICIAN SEF TURA  LA CHE Racovita – CHE Robesti, punct de lucru CHE Robesti din cadrul Sectiei Exploatare Robesti,UHE Sibiu- SH Sebes

Responsabilități principale:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, statii electrice. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN SEF TURA  LA CHE Racovita – CHE Robesti, punct de lucru CHE Robesti din cadrul Sectiei Exploatare Robesti,UHE Sibiu- SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

-Cunostinte privind instalatiile electrice si echipamentele energetice;

- Cunoașterea ITI-urilor  (Instrucțiuni Tehnice deExploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate;

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

-Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);   

-Cursuri de perfectionare în domeniul energetic, centrale, staţii şi reţele electrice, s.a.;

- Minim 1 an experiență   în domeniul energetic

  

-1  post de MASINIST TURBINE  la CHEMP Sadu 2 din cadrul Sectiei Exploatare Sibiu,UHE Sibiu- SH Sebes

Responsabilități principale:

- Realizarea producției de energie electrică programată prin exploatarea în condiții de siguranță a instalațiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, stații electrice. Asigurarea funcționării sigure și economice a agregatelor și instalaților auxiliare din centralele hidroelectrice.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MASINIST TURBINE  la CHEMP Sadu 2 din cadrul Sectiei Exploatare Robesti,UHE Sibiu- SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic,  electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;

- Cunoștinte privind instalațiile și echipamentele energetice;

- Cunoașterea ITI-urilor  (Instrucțiuni Tehnice deExploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);   

-Cursuri de perfectionare în domeniul energetic;

- Minim 1 an experiență   în domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician sef tura  si masinist turbine constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Proba practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician sef tura  si masinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul UHE Sibiu / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 20.10.2021.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.10.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş/UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş/UHE Sibiu, la telefon 0258.806442; 0269.202315.

Abonati-va la newsletter