05-08-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1electrician stație la Secție Operare Centrală PF II –personal operativ–UHE PF II si 1 mașinist servicii auxiliare la Secție Operare Centrală PF II – UHE PF II - SH Portile de Fier - 26.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I.Ghe. Bibicescu, nr. 2, Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 26.08.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea unui post de electrician stație, pe durată nedeterminată, la Secția Operare Centrală PF II – personal operativ – UHE PF II - SH Porțile de Fier și a unui post de mașinist servicii auxiliare, pe durată nedeterminată, la Secția Operare Centrală PF II – profilaxie și întreținere instalații centrală – UHE PF II - SH Porțile de Fier .

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE ELECTRICIAN STAȚIE:

- Asigură şi monitorizează funcţionarea, la parametrii tehnici proiectaţi, a instalaţiilor din zona de deservire, în timpul serviciului de tură, execută lucrări profilactice, de mentenanţă de mică amploare şi lucrări accidentale (corective) la instalaţiile din zona de deservire, în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile primite şi regulamentele în vigoare.

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician stație sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, stații și posturi de transformare, rețele electrice;
 • Cunoștințe privind instalațiile și aparatele electrice, echipamentele energetice;                                
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind utilizarea calculatorului în procesele energetice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii (liceu/școală de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 2 ani în sectorul energetic.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE MAȘINIST SERVICII AUXILIARE:

Execută lucrări profilactice, de mentenanţă de mică amploare şi lucrări accidentale (corective) la instalaţiile din zona de deservire, în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile primite şi regulamentele în vigoare.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist servicii auxiliare sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil mecanic, lăcătuș mecanic, mecanic întreținere și reparații utilaje, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii (liceu/școală de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 2 ani în sectorul energetic;
 • Cunoștințe minimale privind utilizarea calculatorului.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician stație/mașinist servicii auxiliare constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician stație/mașinist servicii auxiliare este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 27.08.2020.

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.08.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter