12-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de sef sectie la Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea- SH Cluj - 26.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 26.10.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următorului post: un post de ȘEF SECȚIE (S, SSD) la SECȚIA EXPLOATARE REMEȚI-MUNTENI/UHE Oradea/SH Cluj;

 RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ȘEF SECȚIE (S, SSD) la Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

- Organizarea, coordonarea și controlul activității de exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor aferente CHE, baraj și stații electrice din cadrul secției în scopul realizării producției de energie electrică programată;

- Administrarea zilnică a activităților de producție energie electrică (executare activități întreținere, identificare și monitorizare stocuri de siguranță și intervenție, etc.).

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile/responsabilitățile specifice rolului, incluse în “M02.101.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de șef secție (S, SSD) la Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

-  Studii superioare tehnice, specialitatea: electroenergetică, electromecanică, electrotehnică, hidroenergetică, energetică, centrale hidroelectrice, electrotehnică generală, energetică industrială, inginerie electrică;

- Minim 10 ani experiență profesională  în activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice sau într-un compartiment tehnic din organizație, din care minim 1 an într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice;  

- Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, dezvoltare-retehnologizare și mentenanță a societății, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;  

- Cunoștințe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile furnizorilor de echipamente, instrucţiunile tehnice interne, reglementări contractuale legale;

- Cunoștințe privind indicatorii tehnico-economici ai Hidroelectrica SA și alte reglementări legale specifice;

- Cunoştinţe generale privind managementul societăţii comerciale, contractul colectiv de muncă, legislaţia în domeniul de activitate;

- Cunoștințe privind legislația SSM, protecția mediului și SU în domeniu;

- Cunoștințe de utilizare a calculatorului, AutoCAD, sisteme de operare Windows, pachet Office;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Cursuri postuniversitare/Masterat în domeniul tehnic, management;

 - Cursuri de formare profesională în domeniul energetic;

 - Permis auto categoria  B;

 - Autorizare ANRE grad IV B;

 - O limbă straină de circulație internatională (engleză, franceză, germană), nivel mediu sau avansat.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef secție (S, SSD) consta în:

 • Probă scrisă  – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de șef secție (S, SSD) este 8,50.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 28.10.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 25.10.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter