14-06-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de instalator tehnico-sanitar la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Portile de Fier - 29.06.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 29.06.2022 ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea  postului de INSTALATOR TEHNICO-SANITAR, pe durată nedeterminată, la  Serviciul Administrarea Patrimoniului din cadrul S.H. Porțile de Fier.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE INSTALATOR TEHNICO-SANITAR:

- Întreținerea generală și efectuarea reparațiilor curente, de mică amploare, în spatiile aferente clădirilor administrative ale sucursalei, la echipamente și instalații sanitare, termice și electrice, în limita competențelor.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de INSTALATOR TEHNICO-SANITAR, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Calificare în meseria de instalator tehnico-sanitar și de încălzire;

- Cunoașterea legislației și a procedurilor interne aplicabile în domeniul de activitate;

- Cunoștințe privind instalaţiile sanitare și termice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor tehnice;

- Cunoștințe privind legislatia SSM, Mediu și SU in domeniu;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/    Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii medii;
 • Calificare electrician, zugrav, sudor (policalificare);
 • Autorizat ISCIR ca macaragiu și/sau motostivuitorist și/sau legător de sarcină;
 • Experiență de minim 3 ani în profesia de instalator, electrician;
 • Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi/sau mecanice;
 • Cunoștințe în domeniul tâmplăriei.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de instalator tehnico-sanitar constă în probă scrisă  și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe postul de instalator tehnico-sanitar este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic), în data de 30.06.2022.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.06.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

 

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter