31-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician sef tură la CHE Malaia - Atelier Exploatare Bradisor - UHE Dorin Pavel - SH Ramnicu Valcea - 28.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 28.09.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de ELECTRICIAN SEF TURA la CHE MALAIA / ATELIER EXPLOATARE BRADISOR – UHE DORIN PAVEL - SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare aplicabile, asigurând nemijlocit integritatea  inventarului centralei (executare manevre si/sau lucrări, supraveghere, verificare, control in instalații).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tura, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice, energetica, hidroenergetica si altele similare;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri) / superioare de specialitate;
 • Curs de calificare în domeniul energetic, electrician;
 • Autorizare ISCIR: macaragiu;
 • Minim 1 an experiența in domeniul energetic;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului.

 

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tura, constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician șef tura este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 29.09.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 27.09.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter