01-09-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa - 1 proiectant (masini hidraulice) si 1 proiectant (mecanic) – Departament Proiectare - Executiv Hidroeletrica S.A. - 25.09.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A organizează concurs cu recrutare interna si externa, la data de 25.09.2020, ora 10:00 la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele  pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 2 posturi de proiectant, astfel :

 • 1 post de proiectant (masini hidraulice) la Departamentul Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.;
 • 1 post de proiectant (mecanic) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A. .

 

Responsabilitati principale :

- Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru echipamente si instalatii din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:

- Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;

- Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;

- Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de proiectant (masini hidraulice) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

- Studii superioare tehnice; profil: mașini hidraulice și pneumatice;

- Minim 3 ani experiență în proiectare sau reparatii masini hidrauluice;

- Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și  privind producerea energiei electrice în hidrocentrale;

- Cunostinte aprofundate in domeniul masinilor (turbinelor) hidraulice ce echipeaza hidroagregatele, instalatiilor din centralele hidroelectrice ( apa de racire, epuisment, GUP, aer comprimat), instalatiilor hidraulice de actionare a echipamentelor  de la obiectele amenajarilor hidroelectrice, statiilor de pompare.

- Cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate  design-ului de proiect(AutoCad) și cunoștințe de desen tehnic;

- Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare în domeniul de activitate;

- Cunoștințe MsOffice;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

- Atestat de verificator de proiecte pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, conf. OG nr.95/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr.440/2002

- Sa fi lucrat minim 3 ani în institute/societăţi de proiectare  specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;

- Cunostințe de limba engleza nivel mediu.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de proiectant (mecanic) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

- Studii superioare tehnice; profil: mecanic sau similare;

- Minim 3 ani experiența în proiectare sau in domeniul mecanic;

- Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și  privind producerea energiei electrice în hidrocentrale;

- Cunostinte aprofundate in domeniul: echipamente, instalatii din centralele hidroelectrice (apa de racire, epuisment, GUP, aer comprimat), instalatii de la obiectele amenajarilor hidroelectrice, statii de pompare.

- Cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate  design-ului de proiect(AutoCad) și cunoștințe de desen tehnic;

- Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare în domeniul de activitate;

- Cunoștințe MsOffice;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

- Atestat de verificator de proiecte pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, conf. OG nr.95/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr.440/2002

- Sa fi lucrat minim 3 ani în institute/societăţi de proiectare specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic; 

- Cunostințe de limba engleza nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de proiectant constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare in functiile de proiectant este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății/prin e-mail sau telefonic) la data de 29.09.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 23.09.2020, ora 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter