16-12-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post de expert la Serviciul Control Financiar de Gestiune – Departament Control Intern - Executiv Hidroelectrica S.A. 04.01.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 04.01.2021, ora 12:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de EXPERT la Serviciul Control Financiar de Gestiune – Departament Control Intern - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 • Verificarea respectării dispozițiilor legale și a reglementărilor interne cu incidență în gestionarea și gospodărirea mijloacelor materiale și bănești;
 • Desfășurarea de misiuni de control;
 • Cand este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplineşte toate atribuţiile/ responsabilităţile specifice rolului, incluse in Regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de EXPERT la Serviciul Control Financiar de Gestiune – Departament Control Intern - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare economice;
 • Minim 5 ani vechime in munca;
 • Cunoașterea legislației și a reglementărilor în vigoare, în domeniul de activitate;
 • Cunoașterea și înțelegerea mecanismelor financiar-contabile ale societății;
 • Cunoștințe bune de operare PC;
 • O limbă străină de circulație internațională la nivel mediu.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, studii postuniversitare;
 • Cursuri in domeniul controlului financiar de gestiune.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de expert este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 05.01.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 31.12.2020, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 021/303.25.09.

Abonati-va la newsletter