14-12-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de conducator auto la Serviciul Administrarea Patrimoniului, cu loc de munca la UHE Caransebes - SH Hațeg - 29.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, str. Splai Sebeș nr.2A, Caransebeș, județul Caraș-Severin, în data de 29.12.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare 1 post de conducator auto, pe durata nedeterminata, la Serviciul Administrarea Patrimoniului, cu loc de munca la UHE Caransebes din cadrul S.H. Hațeg:

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Desfăşurarea activităţii de transport cu autovehicolele unitatii, în condiţii de siguranta si securitate
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de conducator auto, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de scoala profesionala ;
 • Permis de conducere auto categoriile B+C sau D sau E;
 • Minim 5 ani de experienta în domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea legislaţiei rutiere în vigoare;
 • Cunoştinţe de mecanică auto;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ scoala de maistri);
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de conducator auto constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Proba practica - pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practica este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de conducator auto este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 30.12.2021.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.12.2021 ora 13:00, la sediul Uzinei Hidroelectrica Caransebes sau la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter