02-08-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocupare pe perioada determinata 1 post de economist la Compartimentul Achizitii - SH Hateg - 24.08.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 24.08.2022, ora 10:00, interviu cu recrutare internă si externa pentru ocuparea, pe durata determinata, pe perioada suspendarii CIM a titularului de post, a postului de economist la compartimentul Achizitii din cadrul S.H. Hațeg.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE: 

 • Achiziția, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, de produse, servicii, lucrari, solicitate de compartimentele functionale din Hidroelectrica S.A. si necesare activitatii de investiții, mentenanta și întreținere;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de economist, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare de lunga durata, profil economic;
 • Cunostinte de analiza pietei, marketing, proceduri de contractare si derulare contracte;
 • Cunostinte privind legislatia comerciala, directive UE in domeniul achizitiilor publice;
 • Cunosterea temeinica a aplicatiilor din suita Microsoft Office, cunostinte temeinice de operare in Microsoft Windows si utilizare a browser-elor de internet, precum si sisteme de tip ERP, CRM;
 • Cunosterea temeinica a operarii platformei SEAP (initiere, derulare si finalizare procerura de atribuire);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul de activitate;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si / sau management;
 • Certificat de absolvire/perfectionare a unui curs de Expert Achizitii publice;
 • Experienta in atribuirea contractelor de achizitii publice;
 • Cunoastere limba straina de circulatie internationala la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de economist va avea o pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de economist este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 25.08.2022.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 23.08.2022 ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter