25-11-2022

Anunt concurs cu recrutare internă și externă 1 post de sef tura (S,SSd, Ms) la CHE Mariselu/Secția Exploatare Someș-Tisa - SH Cluj - 16.12.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 16.12.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de SEF TURA (S, SSD, Ms), pe durata nedeterminata,  la CHE Mariselu /Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de SEF TURA (S, SSD, Ms),  la CHE Mariselu /Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

- Realizarea producției de energie electrică programată prin exploatarea în condiții de siguranță a instalațiilor deservite din CHE, circuite hidrotehnice, stații electrice. Asigurarea funcționării sigure și economice a agregatelor și instalațiilor auxiliare din Centrala Hidroelectrică Mărişelu;

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de SEF TURA (S, SSD, Ms), sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Școala de maiștri sau studii superioare tehnice,profil:electric/electrotehnic/energetic/ hidroenergetic/electroenergetic/centrale, stații și rețele/electromecanic/inginerie industriala;

- Calificare profil electric/energetic;

- Minim 2 ani în activitatea de exploatare în centrale hidroelectrice sau tehnic/mentenanta;

- Cunoștințe privind echipamentele și instalaţiile energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

   - Studii superioare de specialitate; Studii postuniversitare/ master în domeniul tehnic;

  -  Cursuri de perfecționare în domeniul activității desfășurate;

- Autorizare ANRE IV B;

  - Minim 5 ani în activitatea de exploatare;

  - Cunoştinţe de utilizare a calculatorului.

      

   DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de sef tura (S,SSd, Ms) consta  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de sef tura (S,SSd, Ms) este 8,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 19.12.2022.

Candidatul declarat admis pentru postul de sef tura (S,SSd, Ms) la CHE Mariselu/Sectia Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj, va începe activitatea pe post, după data vacantării postului.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.12.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter