03-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Inspector PSI la Compartimentul SSM, Mediu, SU - SH Sebeș - cu loc de muncă la UHE Sibiu - 23.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la  sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 23.08.2021  începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ a urmatorului  post:

-  Inspector PSI la Compartimentul SSM, Mediu, SU - SH Sebeș - cu loc de muncă la UHE Sibiu

Responsabilități principale:

-Identificarea și monitorizarea reglementărilor care generează obligații pentru societate privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă și formularea de propuneri de măsuri către Managerul Departamentului SSM, Mediu, SU și Directorul sucursala privind respectarea  acestor obligații;

-Participarea la identificarea și documentarea proceselor necesare pentru organizarea activităților privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;

-Planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și analiza activităților de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă din cadrul sucursalei în conformitate cu cerinţele legale şi alte cerinţe din domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, în vigoare;

-Asigurarea aplicării în mod unitar la nivelul sucursalei a principiilor referitoare la prevenirea riscurilor de  incendiu și riscurilor de producere a dezastrelor;

-Organizarea și asigurarea coordonării acțiunilor și măsurilor necesare în cazul apariției situațiilor de urgență la nivelul sucursalei.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul  pentru ocuparea postului de Inspector PSI la Compartimentul SSM, Mediu, SU - SH Sebeș - cu loc de muncă la UHE Sibiu sunt:

Condiții obligatorii:

-Studii superioare: cu profil tehnic

-Cursuri de formare profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor (AII/PSI) – Curs de formare pentru cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor

-Minim 5 ani experienta in specialitate

-Cunoaşterea şi aplicarea cerințelor legale și altor cerințe din domeniul situațiilor de urgență;

-Cunoaşterea şi aplicarea fișelor de proces specifice activităţii;

-Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor și cerințelor privind situațiile de urgență reglementate la nivel național și organizațional (prin sistemele de management de mediu și de sănătate și securitate ocupațională);

-Cunoașterea și aplicarea strategiilor naționale în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecția civilă;

-Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor şi instrumentelor de analiză, capacitatea de a utiliza tehnici adecvate pentru evidențierea problemelor în diferite circumstanțe;

-Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de comunicare şi de lucru în echipă;

-Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint) şi abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului şi corespondenţei electronice;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;

-Cursuri de formare profesională în domeniul protecției civile (PC) - Curs de formare pentru inspectorii de protecție civilă de la instituțiile publice și operatorii economici;

-Minim 2 ani experienta in domeniul situatiilor de urgenta;

-O limbă de circulaţie internaţională la nivel mediu;

-Tendinţe pe plan  național și internațional în domeniul legislației privind situațiile de urgență (apărare împotriva incendiilor și protecție civilă).

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului  de  Inspector PSI constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu  este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul  de  Inspector PSI este 8,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul UHE Sibiu / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de  24.08.2021 .

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 20.08.2021 , ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş si UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442/0269.202315.

Abonati-va la newsletter